oktober, 2017

Harry Schein avsnitt

#64 Harry Schein

Harry Schein var det svenska 60-talets modernaste och mäktigaste medieman. Mest känd är han för att ha skapat Svenska filminstitutet och för sina privata…

Encyklopedin avsnitt

#63 Encyklopedins historia

På hösten 1747 i Paris inledde matematikern D’Alembert och filosofen Diderot arbetet med att samla all världens vetande. Nästan tre…

Big data Foto Matt Howard

#62 Big data (live)

Varje dag bidrar våra vardagliga vanor till att spä på ett informationsöverflöd som saknar motstycke i världshistorien. Det brukar kallas…