maj, 2017

Intellektuella avsnitt

#60 De intellektuella (live)

Säg ”intellektuell” och många får nog en kedjerökande Jean-Paul Sartre eller Simone de Beauvoir vid ett kafébord i Paris för ögonen….

#59 Medborgarrättsrörelsen i USA

Vid mitten av 1950-talet började någonting att hända i USA. Nio svarta elever började studera vid en tidigare rassegregerad skola i Arkansas, trots intensivt…

Kartskiss öfver Nya Sverige

#58 Nya Sverige

Den 23 mars 1638 seglade en svensk expedition in i Delawareviken på Nordamerikas östkust. Det var början på en längre svensk…